advertising

Video

Fanpage

Support online

ĐT : 0988.548.549

Hotline : 0988 548 549 (MR.AN)

Mr.An
Call : 0988 548 549
Ms Lan
Call : 0908.178.483

Email :gasashoes@yahoo.com.vn

News

Giữa Máy lạnh Panasonic và Daikin thì loại nào tốt hơn?

Last time: 01-01-1970 12:00:00 AM - Watched:

2 hãng máy lạnh Daikin và máy lạnh Panasonic đều là hãng máy lạnh cao cấp của Nhật Bản. Tuy vậy, nếu đem so sánh về giá cả thì hãng máy lạnh Daikin tiết kiệm điện hơn và giá rẻ hơn so với Panasonic.

Last time: 01-01-1970 12:00:00 AM - Watched:

Last time: 01-01-1970 12:00:00 AM - Watched:

Last time: 01-01-1970 12:00:00 AM - Watched:

Last time: 01-01-1970 12:00:00 AM - Watched:

Last time: 01-01-1970 12:00:00 AM - Watched:

Last time: 01-01-1970 12:00:00 AM - Watched:

Last time: 01-01-1970 12:00:00 AM - Watched:

Last time: 01-01-1970 12:00:00 AM - Watched:

Last time: 01-01-1970 12:00:00 AM - Watched:

Partner